สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่  30 กรกฎาคม  2564  เวลา 08.30 น.

นายมนูญ  จันทร์สุข     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC)  อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9  และห้องประชุม 1-2  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  อาคาร  สพฐ. 2 ชั้น 6

ในการประชุมครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1       นายวิมาน    ดีทองหลาง  พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วยใน   สพป.ชุมพร เขต 1   เข้าร่วมการประชุมฯ  โดยมี  นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid – 19)  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253