พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2564

พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่  32/2564

          เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.**   นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 32/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบาย ข่าวสาร แนวทางข้อราชการ  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย      ด้านการศึกษาของ สพฐ. แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     (Covid-19) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วง  ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ (Video Conference)     ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253