พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่  33/2564

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.**

             นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 33/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  ความเคลื่อนไหวของการศึกษาในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยได้กล่าวถึงเรื่องการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการเบิกจ่ายรายละ 2,000 บาท  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19), การปรับบ้านให้เป็นห้องเรียน  เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ฯลฯ จาก ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ.  ผ่านระบบ (Video Conference) จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามภารกิจงานที่ได้ขับเคลื่อนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253