กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

01 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง การก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
09 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

22 กันยายน 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
28 สิงหาคม 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ๖ รายการ
28 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
26 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
19 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยครั้งที่ 2
19 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครั้งที่ 2
18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลฯ และยกเลิกประกาศ
06 สิงหาคม 2563 อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
05 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ
05 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
03 สิงหาคม 2563 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่าง
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

[Link] สรุปขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ

05 สิงหาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
30 กรกฎาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 กรกฎาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
30 มิถุนายน 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 มิถุนายน 2563 การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีนาคม 2563 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2562 การประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 การประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง [รายเดือน/รายปี]

30 กันยายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2563
31 สิงหาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563
04 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
02 มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
04 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2562
01 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2562
01 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฏาคม 2562

  รายงานงบทดลอง

11 มกราคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
07 ธันวาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
09 พฤศจิกายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563
08 ตุลาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
02 กันยายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
05 สิงหาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
03 กรกฎาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
04 มิถุนายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
07 พฤษภาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563
02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
13 มกราคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธค.62
04 ธันวาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ย.62
11 พฤศจิกายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ต.ค.62

  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

02 พฤศจิกายน 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 (ไตรมาส4)
11 กันยายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค. 63
17 สิงหาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63
10 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63(ไตรมาส3)
08 มิถุนายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 29 พ.ค. 63
15 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 เม.ย. 63
13 เมษายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 (ไตรมาส 2)
13 มีนาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 28 ก.พ. 63
18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
17 มกราคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 27 ธ.ค. 62 (ไตรมาส 1)
02 ธันวาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 29 พ.ย. 62
13 พฤศจิกายน 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62
02 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 (ไตรมาส 4)

  แบบฟอร์ม/เอกสารการเงินพัสดุ

02 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
07 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
05 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน สพป.ชพ.1
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย

  พรบ./ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฏกระทรวง/หนังสือเวียน

21 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)
07 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
18 กรกฎาคม 2562 คู่มือการแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณ e-GP
10 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (แนบแบบฟอร์ม excel)
14 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกอบการอบรมพัสดุ 24 พ.ย. 2561
11 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
08 เมษายน 2561 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
08 เมษายน 2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 มีนาคม 2561 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

RSS Kroobannok Education News

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253