เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 ขึ้นใช้บังคับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

Download ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน-ลง-website.pdf (PDF, Unknown)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253