ประชุมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

น.ส.สมศรี เทพประชา  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบหมายภารกิจและนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มฯ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253