ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 การประชุมในครั้งนี้เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อสอบมาตรฐานที่วัดสมรรถนะนักเรียน 2 ด้าน คือ อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง โดย สพป.ชุมพร เขต 1 กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 3 สังกัด คือ สพฐ., ตชด. และ สช.

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253