การเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253