ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องการอ่าน, ห้องสมุด, โครงการอาหารกลางวัน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253