นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประกวดนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิเทศการศึกษา (Best Practice) ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253