การประกวดราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โต๊ะ – เก้าอี้

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน จากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

ราคากลาง

ราคากลางรายการซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

อุทธรณ์การซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

อุทธรณ์การซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

ยกเลิกโครงการซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พันเนื่องจากงบถูกพับไป

ยกเลิกโครงการซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พันเนื่องจากงบถูกพับไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253