ประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561  ประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชพ.1

โดยมี บุคลากร สพป.ชพ.1 ทุกคน เข้าร่วมประชุม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253