การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ( 1 ตุลาคม 2561) ของพนักงานราชการในสังกัด สพป.ชพ.เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253