การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังฯ และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นายบุญเสริม  อบอุ่น  รองผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุม ดังนี้

  1. คณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 3 อัตรา
  2. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ที่ได้รับปรับเพิ่มตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253