ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กับกลุ่ม ICT  รับผิดชอบ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”                     หน้าอาคารสโมสร สพป.ชพ.1  ร่วมเช็คอินได้ ณ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253