ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253