ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253