มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

วันที่ 30 เมษายน   2562   นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 มอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 3,000 บาท โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ. 1 เพื่อนำเข้ากองทุนต่อไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253