ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง  และโรงเรียนวัดทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร ในการออกตรวจเยี่ยม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี สภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253