กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ”

 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. ตรงกับวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 9  ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ ถวายภัตตาหาร ปฏิบัติธรรมในวันพระ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างข้าราชการกับประชาชนในชุมชน ตามโครงการองค์กรคุณธรรมนำเข้าวัด และโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม 10 วัน 10 ความดี ณ วัดอุทัยธรรม(เขาถล่ม) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253