ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายอำนวย  นวลจันทร์  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 3 ประเด็นหลัก คือ 1. การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. และ สอศ. 2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3. การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253