กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้น ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร โดยได้ทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อราชการ และภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์นี้ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพป.ชพ.1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด สุดท้ายได้เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมและการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจงานต่างๆ ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253