เลิกศูนย์การเรียนวชิรากรอุปถัมภ์ เพชรบุรี

การเลิกศูนย์การเรียนวชิรากรอุปถัมภ์ เพชรบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ

Download คำสั่ง-สพม.-เขต-10.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253