ผอ.สพป.ชุมพร1 เยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนและเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานก่อนปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดเชิงกระ และโรงเรียนบ้านทุ่งหงส์ อำเภอเมืองชุมพร พบว่าโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือต่อมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid -19)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253