หุ่นยนต์ปั๊มเจล..ลดเสี่ยงโควิด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563) ณ สพป.ชพ.1   นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รับมอบหุ่นยนต์ปั๊มเจลอัตโนมัติ จากนายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ ผอ. โรงเรียนวัดหัวกรูด ชุดหุ่นยนต์ปั้มเจลอัตโนมัติชุดนี้ จัดทำโดยคุณครูสุภชัย สมบุญ และคุณครูสุภาพ ศุภโสภณประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสัมผัสกับขวดเจลจากผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งการสัมผัสก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรน่า หรือ โควิด19 ในการจัดทำได้มีการนำบอร์ดสมองกลฝังตัวที่มีชื่อว่า Microbit มาเป็นกลไกควบคุมในการสั่งงานให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ ทำหน้าที่กดขวดแทนการใช้มือกด โดยมีกำหนดใช้เซนเซอร์วัดระยะเป็นตัวควบคุม เมื่อนำมือเข้าใกล้ในระยะ 15 ซม. เครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ได้มีการออกแบบโครงสร้างโดยใช้เครื่อง 3D Printer *** สพป.ชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหัวกรูดมา ณ โอกาสนี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253