คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

 ***วันที่  24  กันยายน  2563  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก**

*กิจกรรมที่ 1  ผลงาน Best Practice การบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

    *กิจกรรมที่ 2  คลิป VDO สื่อ/นวัตกรรม การบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด     ณ   ห้องประชุมอาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253