สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2563

จัดจ้าง

Download ก.ย.63-จ้าง.pdf (PDF, Unknown)

จัดซื้อ

Download ก.ย.63-ซื้อ.pdf (PDF, Unknown)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253