บัญชีตำแหน่งว่างทั้งหมดที่คงเหลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)

บัญชีตำแหน่งว่างทั้งหมดที่คงเหลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)

Download สรุปตำแหน่งว่างทั้งหมด.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253