การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (งบแลกเป้าเฉพาะพื้นที่) ปีงบประมาณ 2564

แจ้งโรงเรียนในสังกัด  เรื่องการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (งบแลกเป้าเฉพาะพื้นที่) ปีงบประมาณ 2564

Download นำส่งแจ้ง-ร.ร.งบแลกเป้าฯ.pdf (PDF, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253