กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่   26   มกราคม  2564   เวลา  19.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  พร้อมด้วยนายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   และบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน  เครือข่ายสถานศึกษาเมือง  5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  มอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ และวางหรีดเคารพศพคุณแม่จีรมน   แก้วสกด   มารดาของ นางสุจนี  ดวงภุมเมศร์  ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่ว

           คุณแม่จีรมน  แก้วสกด  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่   22  มกราคม 2564  โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่   22  – 31  มกราคม  2564   ณ  บ้านเลขที่  117/1  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  (ร้านยิ้มโภชนา)  และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่  31  มกราคม   2564   เวลา  13.00  น.   ณ  เมรุวัดดอนมะม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253