สพป.ชุมพร เขต 1 รับการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team ) รอง ผอ.สพท.

สพป.ชุมพร เขต 1 รับการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

( Coaching Team ) รอง ผอ.สพท.

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับการ Coaching ให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team ) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 2  ประกอบด้วย

1.นายชูศักดิ์  ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการ 

           2.นายจุติพร  ขาวมะลิ  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

           3.นายวิเชียร  ศรีแก้วแฝก รอง ผอ.สพม. 11  เป็นกรรมการ 

           โดยมี นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  และ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นำเสนองานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงคณะกรรมการ coaching  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1

         

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253