ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากร สถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการเปิดเรียน แบบ on site ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) พบว่าโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของนักเรียน และครูทุกคน และได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด​ เพื่อทำให้มั่นใจว่าในวันเปิดเรียนแบบ on site  โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253